nós

Business & Language Solutions

Esta empresa nace da asociación de tradutores altamente formados e con ampla experiencia demostrable, para lles ofrecer aos nosos clientes unha solución integral e de calidade para calquera demanda lingüística que lles xorda.

A forte globalización actual empurra ás empresas a expandirse. E para asegurar o éxito das súas relación comerciais internacionais é imprescindible ser quen de desenvolver unha comunicación fluída, ademais de coñecer de primeira man a cultura comercial de cada país.

B&LS garante un servizo de tradución de calidade e o riguroso cumprimento dos prazos acordados. Ofrece, amais, un servizo de asesoramento profesional á empresa nas súas relacións tanto comerciais como coas diferentes administracións públicas estranxeiras.

Somos profesionais en

01

Tradución

Todas as nosas traducións son realizadas por profesionais especializados por áreas.
Máis

02

Asesoría lingüística

Para levar a cabo con éxito a súa expansión internacional, unha empresa debe apostar por unha comunicación fluída e correcta.
Máis

03

Formación

B&LS conta con profesionais especializados no ensino de idiomas, especialmente de alemán e inglés.
Máis

04

Coaching

Axudamos os nosos clientes a optimizar con éxito os seus currículos e a orientar a súa busca de traballo.
Máis

Opinións dos nosos Clientes

Melloramos grazas á opinión dos nosos clientes

Contacté con B&LS para poder realizar todos los trámites para un cambio de residencia a Alemania. Su personal me trató de forma muy cercana, explicándome en detalle los documentos necesarios y tramitándolo todo de forma eficaz. Creo que la confianza en estos asuntos es vital y con la profesionalidad de B&LS la tuve en todo momento.

David Rodríguez Arias

Miriam Collins me ha enseñado que un idioma no son solo palabras y un texto es mucho más que una serie de caracteres impresos en una página. Conocer los términos y el funcionamiento de la gramática es imprescindible, pero insuficiente: comprender el trasfondo cultural que impregna los productos lingüísticos es la clave de una buena traducción y fundamental para cualquier profesional que trabaje a nivel internacional.

Zarina Riva